F99 THAM GIA BEE MATCHING CỦA FPT POLYTECHNIC

Trong 2 ngày 01-02/12/2022 vừa qua, F99 đã tham gia chương trình phỏng vấn tuyển dung "BEE MATCHING" kì Spring 2023 tại Trường CĐ FPT Polytechnic.

Tham gia chương trình tuyển dụng "BEE MATCHING", F99 đã được tiếp cận, phỏng vấn rất nhiều nhân tài mới phù hợp với các vị trí công việc mà F99 đang cần để phát triển và mở rộng như nhân viên marketing, sale, thiết kế.... Mong rằng trong thời gian tới F99 sẽ có thêm thật nhiều người bạn đồng hành là những chủ Ong vàng tới từ FPOLY

11:07 07/12/2022

Kết nối với F99