HỆ THỐNG VINH DANH CÁC CBNV XUẤT SẮC THÁNG 10

Ngày 15/11/2022 vừa qua Hệ thống TCG đã tổ chức vinh danh các CBNV có thành tích xuất sắc trong tháng 10.

Top 1 các cá nhân xuất sắc của hệ thống gọi tên: Huyền Anh (Eagles) Top 2 thuộc về: Thanh Nhàn (Yolo), Hương Loan (Duca).
Đây cũng là buổi giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành viên hệ thống, giúp tăng tinh thần đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc.

Các thành viên Hệ thống TCG hãy cùng nhau cố gắng để tháng tới được vinh danh nhé.!! 

15:54 05/12/2022

Kết nối với F99