[KỆ SÁCH NHÀ F] CUỐN SÁCH "XÂY DỰNG MỘT NHÓM KINH DOANH THÀNH CÔNG"

Kệ sách nhà F số thứ 14 sẽ lên sóng với cuốn Xây dựng đội nhóm kinh doanh thành công - Blair Singer.
Các F99er sẽ được lắng nghe các chia sẻ của khách mời về lý do lựa chọn, bài học rút ra và những kinh nghiệm khi áp dụng vào cuộc sống qua cuốn sách.
Kệ sách nhà F số thứ 14 sẽ lên sóng với sự tham gia:
</p>
                   
                   <div class=

17:25 05/12/2022

Kết nối với F99