[LIVESTREAM CHIA SẺ] HÀNH TRÌNH TỪ NHÂN VIÊN ĐẾN TRƯỞNG KHO

Chương trình Livestream chia sẻ số thứ 11 sẽ lên sóng với chủ đề: "Hành trình từ Nhân viên đến Trưởng kho".

Các F99er sẽ được lắng nghe các chia sẻ của khách mời về chủ đề này, được giao lưu, tương tác, đặt câu hỏi trực tiếp với khách mời đặc biệt:
</p>
                   
                   <div class=
11:12 07/12/2022

Kết nối với F99